Adatvédelmi tájékoztató

Bartalné Gönczi Erika e.v. ezúton tájékoztatást nyújt a bartalerika.hu weboldal  használatával, és a weboldalon nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes adatok kezeléséről, az Adatszolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. 

Az adatkezelés a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint történik:

-2016/679 EU rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet)

-Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Ektv.)

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy vagy szerv , amely a személyes adatok kezelésének céljait meghatározza.

Itt: Az adatkezelő Bartalné Gönczi Erika, mint a bartalerika.hu oldal üzemeltetője (továbbiakban: Adatkezelő , székhelye: 2600 Vác, Cházár András u. 17., adószám: 68819437-1-33 )

Adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet pl. rögzítés, felhasználás, gyűjtés, másolás.

Személyes adat:  természetes személyre vonatkozó bármely információ amely által azonosíthatóvá válik.

Adatszolgáltató: az a természetes vagy jogi személy vagy szerv, amely a személyes adataival az adatkezelés eljárása alá esik. 

Itt: Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett bartalerika.hu weboldalt meglátogató személyek, a weboldalt a Facebookon kedvelők, Facebook Messenger chat szolgáltatásán keresztül kapcsolatot felvevők.

Az adatok

A weboldal látogatása alkalmával cookie-k, magyarul sütik kerülhetnek feltelepítésre a weboldalt látogatók eszközére. Az egyes sütik tárolhatják a látogató IP-címét, vagy annak valamely részét, a weboldal használatára vonatkozó adatokat pl. kattintások száma, eszköz tipusa illetve a böngésző tipusát. Jogalapja Ektv. 13/A. §., Rendelet 6. cikk (1) bek. b) illetve Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont.

A süti egy olyan információsor, amit a weboldal az érintett felhasználó eszközére továbbít.  A weboldal által használt sütik többféle céllal bírhatnak pl. technikai működéshez szükséges cookik.  

Jogorvoslat

Adatszolgáltató jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról. 

Adatszolgáltató kérheti az Adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, változtatását és meg is tilthatja a hozzáférést. 

Ha az Adatkezelő nem tesz eleget Adatszolgáltató kérésének, Adatszolgáltató  panasszal élhet  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

A Hatóság elérhetőségei: NAIH 1530 Budapest, Pf.: 5., ugyfelszolgalat@naih.hu